Rijden met autisme

Home/Rijden met autisme

Wat is Autisme?

Autisme Spectrum Stoornissen Mensen met Autisme leren en denken anders dan mensen zonder Autisme. Zij zijn niet minder slim of waardevol dan wie dan ook. Maar door hun andere manier van informatie verwerken, is het voor hen wel eens moeilijk in onze chaotische wereld het overzicht te behouden. Met een beetje kennis van wat Autisme [...]

Autisme en rijbewijs

Waarom zijn er normen bij Autismespectrum? Personen met een Autismespectrumstoornis (autisme, Asperger, PDD-NOS) hebben een ontwikkelingstoornis van de zogenoemde hogere hersenfuncties. Dit uit zich in het bijzonder op drie gebieden: stoornis in de omgang met anderen, stoornis in de communicatie en stoornis in het verbeeldend vermogen. Problemen om samenhang van zaken te onderkennen, problemen met [...]

Checklist risicofactoren ASS

Het CBR heeft een "Checklist risicofactoren ASS (autistisch spectrum stoornis)” samengesteld waarin je kunt lezen waar je rekening mee moet houden als je je rijbewijs wilt halen. De risico’s van de aanwezigheid van (of combinaties van) de items in deze checklist dienen bij de (her)keuring naar aanleiding van ASS (autistisch spectrum stoornis) te worden afgewogen. [...]