Autisme Spectrum Stoornissen
mensen-1
Als je autisme hebt, dan leer en denk je anders dan mensen zonder autisme. Jij zijn niet minder slim of waardevol dan wie dan ook. Maar door jouw andere manier van informatie verwerken, kan het voor jou wel eens moeilijk zijn het overzicht te behouden. Met een beetje kennis van wat autisme nu precies is, kunnen mensen zonder autisme een belangrijke bijdrage leveren in jouw leven.

Om autisme te begrijpen is het van belang om de andere manier van denken te begrijpen: hoe verwerkt een persoon met autisme de informatie die op hem af komt, hoe ziet, begrijpt en ervaart hij de wereld? Het gedrag van zo iemand zou je de buitenkant van autisme kunnen noemen. Het gaat dan om de zichtbare en merkbare aspecten van autisme. Denk bijvoorbeeld aan reacties op veranderingen, woede-aanvallen, de chaos in je agenda. Net zoals bij kinderen zonder autisme komt ook het gedrag van iemand met autisme niet zomaar uit de lucht vallen. Onze reacties op een situatie worden altijd bepaald door onze beleving van de situatie, en niet door de situatie zelf. Oftewel: je reactie of gedrag is altijd het gevolg van je gedachten over een bepaalde situatie. Om die reden rent de ene persoon weg bij het zien van een hond…

situatie: ik zie een hond
gedachte: ik vind honden eng
gevolg: wegrennen

en stapt een ander juist op de hond af om hem te aaien….

situatie: ik zie een hond
gedachte: in vind honden lief
gevolg: hond aaien.

Bij mensen met autisme gaat dat precies hetzelfde maar: de manier waarop zij waarnemen (zoals bv. het missen van de context) – en het waargenomene verwerken (niet soepel, snel overprikkeld, juist visueel of auditief), verloopt fundamenteel anders dan bij personen zonder autisme. Met vaak een vreemde reactie of een ander afwijkend gedrag als gevolg. De essentie van autisme zit dus aan de “binnenkant” en niet aan de “buitenkant”. Wil je mensen met autisme beter begrijpen , dan is het belangrijk om die “binnenkant” van die personen te leren begrijpen.